Argaty Red Kites - gsreynolds
20110408-ArgatyRedKites-0254.jpg